งานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

งานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

0ขายโดย

งานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

 

งานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

งานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

งานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9683 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตชาผงข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชง

ที่มาของงานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันได้มีการผลิตชาข้าวก่ำในรูปของการนำข้าวก่ำคั่วมาบรรจุในถุงชาที่ทำด้วยเยื่อกระดาษและนำมาจุ่มในน้ำร้อนเพื่อให้ชาข้าวก่ำละลายออกมา ซึ่งยังไม่สะดวกต่อการบริโภค อนุสิทธิบัตรนี้จึงพัฒนาการผลิตผงชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อให้ได้ผงชาที่ละลายได้ง่ายในน้ำร้อน มีกลิ่นรสหอมของข้าวคั่ว มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นจากสีที่เปลือกหุ้มเมล็ดข้าวก่ำ ซึ่งเป็นสารสีม่วงแดง หรือสารแอนโทไซยานิน มีสารกาบา (Gamma-Amino Butyric acid) ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ผ่อนคลาย จิตใจสงบและหลับสบาย จึงเหมาะที่จะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่สะดวกต่อการบริโภค

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

การใช้สภาวะและวิธีที่เหมาะสมในการสกัดน้ำชาข้าวก่ำเพาะงอกคั่ว และนำมาทำแห้งด้วยสภาวะและวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ชาผงข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชงเพื่อสุขภาพ

เป็นเครื่องดื่มผงกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถชงดื่มได้ง่ายทุกเวลาเพียงเติมน้ำร้อน สะดวกต่อการบริโภคและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »