งานวิจัยชาเม่า

งานวิจัยชาเม่า

0ขายโดย

งานวิจัยชาเม่า

 

งานวิจัยชาเม่า

งานวิจัยชาเม่า

งานวิจัยชาเม่า

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่า

ที่มาของงานวิจัยชาเม่า

ชาจากพืชสมุนไพรที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดมีมากมายและหลากหลาย แต่ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่าหลวงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชาชนิดใหม่ที่ใช้ยอดเม่าและผลเม่า ผสมรวมกับสมุนไพรอื่นๆ ทำให้ได้ชาที่มีเอกลักษณ์ มีสีสวยงาม มีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง และปลอดภัยต่อการบริโภค เนื่องจากยอดและใบอ่อนของต้นเม่าใช้รับประทานเป็นผักสดมานานแล้ว และยังมีรายงานว่าใช้ใบเม่าเพื่อบรรเทาอาการไข้ ปวดศรีษะ คลื่นไส้ อหิวาห์และบิด และนอกจากนั้นยังมีผลต่อการลดปริมาณน้ำตาลเนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ต่างๆ เช่น ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ แอนโทไซยานิน ฟีนอลและซาโปนิน นอกจากนี้ในยอดเม่าและผลเม่ามีสารสีเขียวและสีม่วง คือ คลอโรฟิลด์และแอนโทไซยานิน ที่มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงป้องกันโรคต่างๆได้ แต่อย่างไรก็ตามสารออกฤทธิ์บางชนิดเสื่อมสลายด้วยความร้อน จึงอบส่วนผสมต่างๆ ที่อุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณค่าไว้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชาเม่า

ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่าที่ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dried) จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูงกว่าการอบแห้งแบบลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 45-55 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีความชื้นน้อยกว่า 8% โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ยอดเม่าจากต้นเม่าตัวผู้ ผลเม่าจากสายพันธุ์ภูพานทอง ใบเตย รากชะเอม ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีสีสวยงาม รสหวานฝาดเปรี้ยวกลมกล่อม มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณทางยา สามารถเก็บรักษาได้นาน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชาเม่า

เป็นผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถป้องกันโรคต่างๆได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »