งานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

งานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

0ขายโดย

งานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

งานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

งานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 

งานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280 เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ที่มาของงานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาทิเช่น ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ฯลฯ เพื่อให้ได้คุณภาพจำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีสมรรถนะในวิชาชีพสูง ในสถานการณ์ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้การรับรองบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เกิดขึ้นมากมายทั้งในส่วนขององค์กรรับรองจากต่างประเทศ หน่วยงานราชการ รวมทั้งศูนย์สอบและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและรับรองจำเป็นต้องมีเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม ในส่วนการประเมินภาคปฏิบัติ ในสาขาอาชีพผู้ตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ชิ้นงานเชื่อมมาตรฐานที่สั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัยและออกแบบสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตขึ้นภายในประเทศและมีราคาถูกลง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

การออกแบบสร้างชิ้นงานเชื่อมนี้ เป็นการสร้างจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายด้านข้างระหว่างขอบของรอยต่อชิ้นงานกับเนื้อเชื่อม (Lack of Fusion) ด้วยการเชื่อมทับแผ่นเหล็กขนาดเล็กทับลงบนตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดชั้นอากาศด้านในรอยต่อแล้วเชื่อมทับด้วยการเชื่อมทิกและทำการเจียรนัยเรียบ เมื่อนำไปตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยหัวตรวจสอบแบบมุมพบว่าให้สัญญาณสะท้อนสูงและไม่มีสัญญาณอื่นแทรกซ้อน และมีคุณภาพใกล้เคียงกับชิ้นงานที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

• สามารถทำซ้ำเพื่อผลิตชิ้นงานจำนวนมากได้
• สามารถกำหนดขนาด ความยาว และตำแหน่งจุดบกพร่องได้อย่างแม่นยำ
• สามารถพัฒนาต่อยอดจุดบกพร่องแบบอื่นๆ ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »