งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ
งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ1

งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

 

งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

งานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 3825 เรื่อง ชุดทดสอบแอมโมเนียม
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4476 เรื่อง ชุดทดสอบความเป็นกรดด่าง
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4477 เรื่อง ชุดทดสอบความเป็นด่าง
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4695 เรื่อง ชุดทดสอบไนไตรต์

ที่มาของงานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ในปี 2541 เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโรคดวงขาวในกุ้งเลี้ยง สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดคือกุ้งอ่อนแอเนื่องจากน้ำที่เลี้ยงมีคุณภาพไม่เหมาะสม คณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มอบหมายให้หน่วยชีวเคมีผลิตชุดตรวจคุณภาพน้ำที่ดี ราคาไม่แพง และใช้งานง่ายกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาด
หน่วยชีวเคมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (Veterinary Biochemistry Unit, VBC) จึงได้ตั้งโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การผลิตชุดทดสอบคุณภาพน้ำที่เที่ยงตรง ใช้ง่ายและประหยัด เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสามารถตรวจวัดคุณภาพของน้ำได้ง่ายๆและทุกๆวัน ซึ่งจะทำให้ผู้เลี้ยงประเมินสภาพการเลี้ยงของตนและเตรียมการแก้ไขก่อนเกิดปัญหา ทั้งยังคงต้นทุนการผลิตเอาไว้
ปัจจุบัน หน่วยชีวเคมีได้ผลิตชุดตรวจคุณภาพน้ำให้กับเกษตรกรทั้งสิ้น 14 รายการ ได้แก่ pH, GH, pH และ GH สำหรับปลาสวยงาม, ความเป็นด่าง, ความกระด้าง, ออกซิเจนที่ละลายน้ำ, แอมโมเนีย, คลอรีน, แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลไฟด์, ไนไตรต์ และ ฟอสเฟต

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ ที่เที่ยงตรง ใช้ง่าย และ ประหยัด

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ

• ใช้งานง่าย
• คำนวนง่าย
• ใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
Translate »