งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

 

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000265 ยื่นคำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ที่มาของงานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผลเน่าแบคทีเรีย (Bacterial fruit blotch) ในพืชตระกูลแตง เนื่องจากเชื้อ Aac สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ (seed transmission) จึงต้องมีการตรวจรับรองความปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีการส่งออก โดยจะต้องทำการตรวจทั้งในแปลงปลูกและสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการรับรองความปลอดเชื้อ รวมทั้งการศึกษาด้านระบาดวิทยาและการจัดการควบคุมโรค ชุดตรวจแบบรวดเร็วดังกล่าวนี้ ผลิตโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ Aac เป็นองค์ประกอบหลัก
ทั้งนี้ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับการตรวจโดยวิธี ELISA และชุดตรวจสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ จากผลการทดสอบพบว่าชุดตรวจที่ได้พัฒนาขึ้นมีความไวในการตรวจเชื้อ Aac เท่ากับชุดตรวจที่นำจากต่างประเทศ คือสามารถตรวจเชื้อ Aac ในตัวอย่างใบและเมล็ดของพืชตระกูลแตง ได้ที่ความเข้มข้นต่ำที่สุดเท่ากับ 5 x 105 CFU/ml มีความจำเพาะเจาะจงสูงกับเชื้อ Aac และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น สามารถตรวจเชื้อ Aac ได้ครอบคลุมทุก strains ที่ได้ทำการทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าชุดตรวจทางการค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ตรวจเชื้อ Aac ได้ไม่ครบทุก strains ชุดตรวจนี้สามารถนำไปใช้ตรวจตัวอย่างใบ ลำต้น เปลือกของผล และเมล็ดของแตงโมที่เป็นโรค bacterial fruit blotch ได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

ส่วนประกอบของชุดกับดักกับสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบด้วย กับดักดัดแปลงจากถ้วยพลาสติก หรือขวดน้ำดื่มดัดแปลงตัดเป็นช่องรูปแบบต่างๆ ซึ่งภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวัน” นำมาใช้ในการดึงดูดแมลงหลังจากนั้นแมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิ่นสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและตายอยู่ในของเหลวบริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ได้อย่างจำเพาะเจาะจง ถูกต้องและแม่นยำ
มีความสะดวกและง่ายในการใช้งานโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้ชำนาญการ รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที
สามารถพกพานำไปทดสอบได้ในแปลงปลูก
ราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
Translate »