งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

0ขายโดย

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

 

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

งานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000265 ยื่นคำขอวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552

ที่มาของงานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

ชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคผลเน่าแบคทีเรีย (Bacterial fruit blotch) ในพืชตระกูลแตง เนื่องจากเชื้อ Aac สามารถถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ (seed transmission) จึงต้องมีการตรวจรับรองความปลอดเชื้อของเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะมีการส่งออก โดยจะต้องทำการตรวจทั้งในแปลงปลูกและสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการรับรองความปลอดเชื้อ รวมทั้งการศึกษาด้านระบาดวิทยาและการจัดการควบคุมโรค ชุดตรวจแบบรวดเร็วดังกล่าวนี้ ผลิตโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ Aac เป็นองค์ประกอบหลัก
ทั้งนี้ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับการตรวจโดยวิธี ELISA และชุดตรวจสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ จากผลการทดสอบพบว่าชุดตรวจที่ได้พัฒนาขึ้นมีความไวในการตรวจเชื้อ Aac เท่ากับชุดตรวจที่นำจากต่างประเทศ คือสามารถตรวจเชื้อ Aac ในตัวอย่างใบและเมล็ดของพืชตระกูลแตง ได้ที่ความเข้มข้นต่ำที่สุดเท่ากับ 5 x 105 CFU/ml มีความจำเพาะเจาะจงสูงกับเชื้อ Aac และไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น สามารถตรวจเชื้อ Aac ได้ครอบคลุมทุก strains ที่ได้ทำการทดสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าชุดตรวจทางการค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ตรวจเชื้อ Aac ได้ไม่ครบทุก strains ชุดตรวจนี้สามารถนำไปใช้ตรวจตัวอย่างใบ ลำต้น เปลือกของผล และเมล็ดของแตงโมที่เป็นโรค bacterial fruit blotch ได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

ส่วนประกอบของชุดกับดักกับสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบด้วย กับดักดัดแปลงจากถ้วยพลาสติก หรือขวดน้ำดื่มดัดแปลงตัดเป็นช่องรูปแบบต่างๆ ซึ่งภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวัน” นำมาใช้ในการดึงดูดแมลงหลังจากนั้นแมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิ่นสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและตายอยู่ในของเหลวบริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดตรวจแบบง่ายที่ใช้ตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenaesubsp. Citrulli (Aac) สำหรับพืชตระกูลแตง

ชุดตรวจแบบรวดเร็วที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ได้อย่างจำเพาะเจาะจง ถูกต้องและแม่นยำ
มีความสะดวกและง่ายในการใช้งานโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้ชำนาญการ รู้ผลรวดเร็วภายใน 5 นาที
สามารถพกพานำไปทดสอบได้ในแปลงปลูก
ราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »