งานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

งานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

0ขายโดย

งานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

 

งานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

งานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

งานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001694 ยื่นคำขอวันที่ 6 ตุลาคม 2558

ที่มาของงานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

ชุดทดลองนี้ได้รับแรงจูงใจมากจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ระบบสื่อสารแบบดิจิตอลในสถานศึกษา เพราะยังไม่มีผู้ผลิตได้ดีพอในประเทศ และการนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงมาก นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจจำนวนมากเรียนรู้ความรู้ทางด้านนี้ด้วยตำรา และโปรแกรมจำลองผลการทดลอง แต่ไม่มีโอกาสได้ทดลองในระบบจริงๆ ซึ่งส่งผลทำให้นักศึกษาขาดความมั่นใจในการเรียนรู้ แต่ถ้านักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจด้านนี้สามารถได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่เป็นระบบจริงๆ จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมฝีมือของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดทดลองเพื่อการศึกษา

• Real-time and Interactive Input / Output Control
• Signal Generator: Sinusoidal, Rectangular, Triangular Signals
• Basic Filter: Lowpass Filter and Matched Filter
• Baseband Modulations: PPM, PAM, PWM
• Passband Modulations: ASK, FSK, PSK, QPSK
• Multiple Access: TDMA, FDMA, CDMA
• Error Correction: Parity Check, Hamming Code

จุดเด่นของเทคโนโลยี

• ใช้งานง่าย เห็นภาพการทดลองได้ชัดเจนในทุกขั้นตอนในระบบสื่อสาร เหมาะสมใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบดิจิทัล
• ระบบสร้างสัญญาณจริง รับส่งสัญญาณผ่านช่องสัญญาณจริง ไม่ได้เป็นการจำลองสัญญาณ (simulation)
• การใช้งานมีความสามารถเทียบเท่ากับระบบที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ย่อมเยากว่า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »