งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน
งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน1

งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

0ขายโดย

งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

 

งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4247

ที่มาของงานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการนำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจสอบสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมีวิเคราะห์ทดสอบที่มีราคาสูง จึงเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับชุมชน ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอาจมีสิ่งปนเปื้อนต่างๆ อยู่ในน้ำมันไบโอดีเซล สำหรับปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่นั้นเกิดจากการไฮโรไลซ์ของกรดไขมัน ทำให้คุณภาพน้ำมันที่ได้ไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในเครื่องยนต์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

ในการวิเคราะห์ตรวจสอบปริมาณกรดในไบโอดีเซลสามารถทำได้ด้วยวิธีการไทเทรตกับด่างที่ทราบค่าความเข้มข้นแน่นอน จุดสมมูลของปฏิกิริยาสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยอาศัยหลักการดังกล่าว จึงได้พัฒนาชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลขึ้น โดยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของไบโอดีเซลนี้ เป็นชุดทดสอบชนิดพร้อมใช้สำหรับวัดสมบัติความเป็นกรดของไบโอดีเซล ประกอบด้วย สารเคมีประเภทด่าง ตัวทำละลาย และใช้ฟินอล์ฟธาลีน เป็นสารเคมีบ่งชี้จุดสมมูลของปฏิกิริยา (Indicator) เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ชุดทดสอบถูกออกแบบให้สามารถวัดค่ากรดได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 บอกได้ว่าตัวอย่างมีค่าความเป็นกรดผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่สูงกว่า 0.5 มิลลิกรัม KOH ต่อกรัมน้ำมัน) (เฉพาะไบโอดีเซล)
แบบที่ 2 บอกได้ว่าตัวอย่างมีค่าความเป็นกรดอยู่ในช่วงใด (ใช้ได้ทั้งไบโอดีเซลและน้ำมันพืช)

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

ชุดทดสอบมีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถสังเกตผลการทดสอบได้ดายจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ในสารละลายให้ผลการทดสอบได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนที่จะทดสอบได้เองโดยไม่ต้องทำการขนส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ราคาถูกกว่าค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการประมาณอย่างมาก โดย 1 ชุดทดสอบถูกออกแบบให้ทดสอบได้ 20 ครั้ง และชุดทดสอบสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการเสียสภาพของน้ำยาที่ใช้ นอกจากน้ำมันไบโอดีเซลแล้ว ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปใช้ได้กับน้ำมันชนิดอื่นๆ ได้อีก้วย โดยสามารถปรับให้ทดสอบในช่วงค่ากรดตามที่ต้องการได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »