งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน
งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน1

งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

0ขายโดย

งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

 

งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

งานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5397

ที่มาของงานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

ค่าไอโอดีนเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของไบโอดีเซลที่มีความสำคัญ และถูกประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงานในปี พ.ศ.2552 ให้เป็น 1 ใน 24 คุณภาพมาตรฐานของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ซึ่งค่าไอโอดีนสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิดพอลิเมอร์ไรซ์ (การเกิดยางเหนียวติดในเครื่องยนต์) น้ำมันที่มีค่าไอโอดีนสูงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเจนในอากาศได้มาก ทำให้โครงสร้างของน้ำมันพืชเกิดการเสียสภาพได้เป็นสารประเภทคีโตนอัลดีโฮด์และกรดออกมาผสมอยู่ในน้ำมัน ซึ่งสารเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ในระยะยาว ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับชุมชน ซึ่งไม่มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซล และไม่มีเงินทุนมากพอที่จะส่งตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

ชุดทดสอบค่าไอโอดีนของไบโอดีเซลนี้เป็นชุดพร้อมใช้ และสามารถทดสอบค่าไอโอดีนได้สองแบบ คือ แบบที่ 1 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีค่าไอโอดีนผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่สูงกว่า 120 กรับไอโอดีน/100 กรัม ไบโอดีเซล) แบบที่ 2 สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างมีค่าไอโอดีนอยู่ในช่วงเท่าใด และผ่านมาตรฐานหรือไม่ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานชุดทดสอบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ำมันไบโอดีเซลแล้ว ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปใช้กับน้ำมันชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดทดสอบค่าไอโอดีนของน้ำมัน

ชุดทดสอบมีความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถสังเกตผลการทดสอบได้ง่ายดายจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ในสารละลาย ช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ค่าไอโอดีน ให้ผลการทดสอบได้รวดเร็วภายใน 35-45 นาที ซึ่งเร็วกว่าการทดสอบในห้องปฏิบัติการประมาณ 3-4 เท่าตัว และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนที่จะทดสอบได้เองโดยไม่ต้องทำการขนส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการราคาถูกกว่าค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการประมาณ 16 เท่าโดย 1 ชุดทดสอบถูกออกแบบให้ทดสอบได้ 10 ครั้ง และชุดทดสอบสามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 3 เดือน โดยไม่มีการเสียสภาพของน้ำยาที่ใช้ นอกจากนี้สามารถใช้ทดสอบได้กับทั้งในน้ำมันพืบและไบโอดีเซล โดยสามารถกำหนดช่วงค่าการทดสอบไอโอดีนตามที่ต้องการได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »