งานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

งานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com

งานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

 

งานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

งานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

งานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

สถานการณ์โลกปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าทุกประเทศกำลังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง อันเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภคใช้สอยที่เกินพอดี กล่าวได้ว่าปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และใกล้ตัวเข้ามาทุกที ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือ วิกฤติพลังงาน ยิ่งมนุษย์มีการใช้สอยทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะลดน้อยลงไป จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่มนุษย์บนโลกจะต้องตระหนักและตื่นตัวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น การแสวงหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้สอยในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อหาได้แล้วต้องตระหนักและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
พลังงานจากลม (Wind Energy) เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์จะมีกังหันลมที่จะทำหน้าที่พัดเอาความร้อนออกจากตัวเครื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดพลังงานลมที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ ที่นับเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ศูนย์เปล่า โดยใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากนำพลังงานลมร้อนระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์มาผลิตไฟฟ้าในทุกๆอาคาร ก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ทุกอาคาร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในแต่ละปีสูงมาก หากนำพลังลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์ ของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ มาผลิตไฟฟ้าจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ อีกทั้งจะเป็นต้นแบบ มหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) ด้านการใช้พลังงานทดแทน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

หลักการเปลี่ยนพลังงานลมร้อนจากระบบระบายอากาศคอมเพรสแอร์มาหมุนชุดกังหันลมเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยชุดผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์

เป็นการเปลี่ยนพลังงานที่สูญเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
Translate »