งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก
งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก1งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก2

งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

0ขายโดย

งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

งานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1401006891 ยื่นคำขอวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ที่มาของงานงานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ซีเมนต์เชื่อมกระดูกแบบฉีดได้มีการใช้งานในส่วนที่ใช้เชื่อมหรือรองรับในการส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างวัสดุฝังใน (Implant) เช่น ข้อเข่าเทียมหรือสะโพกเทียมกับกระดูกของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการใช้งานในส่วนที่ซ่อมแซมและทดแทนกระดูกที่ได้รับความเสียหายจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่เกี่ยวกับกระดูกด้วย ซีเมนต์เชื่อมกระดูกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นชนิดพอลิเมอร์ (polymethylmethacrylate, PMMA) ที่พบว่ายังมีข้อเสียหลายประการ เช่น ขณะเซตตัวจะมีความร้อนเกิดขึ้น และอาจส่งผลให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อโดยรอบถูกทำลาย ทำให้เกิดการหลวมหรือเกิดการสลายตัวของโมโนเมอร์ที่อาจเป็นพิษได้ สำหรับส่วนผสมของซีเมนต์เชื่อมกระดูกใหม่นี้สามารถควบคุมการฉีดผ่านเข็มฉีดยา และมีสมบัติด้านต่างๆ ที่แพทย์ต้องการ เมื่อเซตตัวจะได้วัฎภาคที่สามารถควบคุมการสลายตัวได้ในร่างกายและเกิดการสร้างกระดูกขึ้นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทดแทนกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เชื่อมกระดูกที่มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ เป็นซีเมนต์กระดูกที่มีส่วนผสมในการให้เกิดปฏิกิริยาในการเซตตัว และได้องค์ประกอบที่สามารถสลายตัวได้ในร่างกาย และช่วยส่งเสริมการเกาะของเซลล์กระดูกในการเร่งการเกิดของกระดูกใหม่ได้ โดยการสลายตัวจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และให้รูพรุนที่เป็นโครงร่าง (scaffold) ในการให้เซลล์กระดูก เลือดและของเหลวในร่างกายเข้าไปภายใน และสามารถเกิดเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เจริญเติบโตเข้ามาแทนที่ได้ โดยสารที่สลายตัวไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ส่วนผสมประกอบด้วยส่วนเสริมแรงคือเส้นใยพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ (Biodegradation) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงเพียงพอในขณะที่เนื้อซีเมนต์บางส่วนสลายตัวไป ซีเมนต์กระดูกนี้เป็นต้นแบบที่ได้ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity) การเจริญเติบโตและการเกาะของเซลล์กระดูก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยซีเมนต์กระดูกแบบฉีดสำหรับการทดแทนกระดูก

• ซีเมนต์เชื่อมกระดูกสามารถเข้ากับร่างกายได้ดี ไม่เป็นพิษและก่อให้เกิดการสร้างการยึดเกาะของกระดูกตามธรรมชาติ
• ซีเมนต์สามารถเซ็ตตัวได้เองในสภาวะของร่างกาย และไม่เกิดความร้อนในขณะเซ็ตตัว ทำให้สามารถขึ้นรูปเป็นรูปร่างใดๆ ก็ได้ตามความต้องการใช้งาน แม้กระทั่งส่วนที่มีความซับซ้อน
• ซีเมนต์สามารถฉีดผ่านเข็มฉีดยา เข้าไปรักษาในบริเวณที่เป็นโพรงหรือบริเวณที่แคบ ทำให้การผ่าตัดใช้เวลาสั้นและผู้ป่วยพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว
• มีความแข็งแรงเพียงพอหลังจากเซ็ตตัว และเซ็ตตัวได้ในเวลาที่เหมาะสมกับการผ่าตัด โดยไม่ละลายออกไปในของเหลวในร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการสลายตัวอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดช่องว่างในการทำให้เนื้อเยื่อกระดูกสามารถเข้าไปเจริญเติบโตและการยึดเกาะกับกระดูกตามธรรมชาติได้ดี
• ซีเมนต์กระดูกนี้มีแนวโน้มในการนำมาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น เนื่องจากมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซีเมนต์กระดูกจัดว่าเป็นวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงมาก ทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการได้รับการรักษา
• ส่วนผสมของซีเมนต์สามารถผลิตขึ้นได้เองทั้งหมดในประเทศไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีต้นทุนต่ำ
• ซีเมนต์กระดูกนี้สามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้อง จึงสามารถพัฒนาต่อยอดนำมาขึ้นรูปที่ซับซ้อนแบบสามมิติ (3D printing) โดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบ จึงเหมาะสำหรับการทำกระดูกที่มีความซับซ้อนของผู้ป่วยแต่ละรายได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »