งานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

งานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

0ขายโดย

งานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

 

งานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

งานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

งานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

  • อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบัน แนวทางการบำบัดดูแลเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ มีหลายรูปแบบ เช่น การใช้นิโคตินทดแทน ยา bupropion, varenicline ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่และช่วยบรรเทาอาการถอนนิโคตินได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการบำบัดค่อนข้างสูง เนื่องจากระยะเวลาในการบำบัดนาน(6เดือน)

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

คุกกี้หญ้าดอกขาวที่มีสารประกอบที่มีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยนวัตกรรมคุกกี้ช่วยเลิกบุหรี่

เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน รับประทานง่าย รับประทานได้บ่ายครั้งตามต้องการ รสชาติดี

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »