งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

0ขายโดย

งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

 

งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

 

งานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

ที่มาของงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

“ยุง” เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดและป้องกันยุงหลากหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์ แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ทำให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ รวมทั้งมีผลกระทบจากการใช้ในระยะยาว
นักวิจัยจึงได้พัฒนาและคิดค้น “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย” โดยผ่านการศึกษาและวิจัยในเชิงลึกเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยผ่านการทดสอบในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นแปะ ครีม ยาหม่องน้ำ ยาหม่องแห้ง และสเปรย์

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย” ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไทยที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

• ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
• ใช้ความเข้มข้นต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง
• ผ่านกระบวนการทดสอบทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีในการจำแนกคุณสมบัติเฉพาะของสารสมุนไพรไล่ยุง อาทิ สรรพคุณ (ไล่ก่อนสัมผัส ไล่หลังสัมผัส ฆ่า) ความเข้มข้น ชนิดของยุง ระยะเวลาใช้ และสถานที่
• มีหลายหลากรูปแบบ อาทิ ครีม ยาหม่องน้ำ ยาหม่องแห้ง และ สเปรย์
• ไม่ก่อให้ยุงเกิดการต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ และสามารถใช้บ่อยๆ ได้ตามความต้องการ
• ให้กลิ่น Aroma ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อใช้บรรเทาหรือคลายเครียด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »