งานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

งานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

0ขายโดย

งานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

 

งานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

งานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

งานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

สถานะภาพสิทธิบัตร

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

แหนม เป็นอาหารพื้นบ้านแถบอีสานที่ได้รับความนิยมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นอาหารที่นิยมขายเพื่อบริโภคและเป็นของฝากซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับผู้ค้าและผู้ผลิต ในขณะที่ปัญหาด้านอายุการเก็บรักษาที่สั้นก่ออุปสรรคต่อภาคการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกทั้งการเก็บรักษายังจำเป็นต้องเก็บในสภาวะแช่เย็นซึ่งสร้างความยุ่งยากในการขนส่งแหนมไปขายในพื้นที่ห่างไกลขึ้น ดังนั้นงานประดิษฐ์นี้จึงพยายามสร้างนวัตกรรมที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ด้านกลิ่นและรสชาติของแหนมไว้ในรูปลักษณ์ของเนื้อแห้งพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมลักษณะเด่นให้กับแหนมดั้งเดิมให้สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

งานประดิษฐ์นี้จึงพยายามสร้างนวัตกรรมที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ด้านกลิ่นและรสชาติของแหนมไว้ในรูปลักษณ์ของเนื้อแห้งพร้อมรับประทาน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยนวัตกรรมแหนมแห้งพร้อมบริโภค

•เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปขยายผลเป็นอุตสาหกรรมได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ
•เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถนำไปนำเสนอแก่ผู้บริโภคโดยไม่จำเป็นต้องแนะนำใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์ทีเก็บรักษาได้นาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »