งานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

งานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

0ขายโดย

งานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

 

งานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

งานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

 

งานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7700 เรื่อง น้ำมันบริโภคชนิดผสมระหว่างน้ำมันปาล์มโอเลอินส์กับน้ำมันเมล็ดฝ้าย
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7866 เรื่อง น้ำมันบริโภคชนิดผสมระหว่างน้ำมันรำข้าวกับน้ำมันทานตะวัน
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7867 เรื่อง น้ำมันบริโภคชนิดผสมระหว่างน้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดฝ้าย และน้ำมันถั่วเหลือง

ที่มาของงานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

การทอดเป็นรูปแบบการปรุงอาหารที่นิยมในอาหารหลายประเภท เช่น กล้วยทอด ไก่ทอด มันฝรั่งทอด ปลาทอด และ ทอดมัน เป็นต้น น้ำมันพืชที่นิยมใช้ตามทอดตามครัวเรือนมักไม่เสถียร เหม็นหืนง่าย เมื่อนำมาใช้ทอดอาหารแบบน้ำมันท่วมที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ทำให้น้ำมันเปลี่ยนสภาพโครงสร้างเกิดสารประกอบโพลาร์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง รวมถึงการเกิดโครงสร้างไขมันทรานส์ ทำให้การบริโภคของทอดเป็นประจำนั้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาในอนาคต อย่างไรก็ตามการหันมาใช้น้ำมันจากสัตว์อาจหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบจากการใช้น้ำมันพืชได้ แต่ก็พบปัญหาไขมันอิ่มตัวและไตรกลีเซอไรด์สูง จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

เป็นการนำน้ำมันบริโภคชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ำมันรำข้าว น้ำมันทานตะวัน น้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์มโอเลอินส์ มาจัดสัดส่วนองค์ประกอบของไขมันในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อลดข้อด้อยของน้ำมันบางประเภทและเสริมคุณประโยชน์ของน้ำมันบาง โดยผลวิจัยพบสูตรน้ำมันที่สามารถใช้ทอดอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูงที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการในเกณฑ์ดี

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันท่วม

• มีเสถียรภาพต่อการทอดแบบน้ำมันท่วม (เกิดสารโพลาร์ไม่เกิน 25% ตามที่กฎหมายกำหนด)
• มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เช่น มีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตัวแหน่ง (MUFA) สูง, มีสารต้านอนุมูลอิสระโอรายซานอล (Oryzanol) และโทโคฟีรอลค่อนข้างสูง
• มีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 205 พ.ศ. 2543 และ มอก.47-2516)
• มีสัดส่วนของกรดไขมันใกล้เคียงกับข้อแนะนำของ The American Heart Association
• ควบคุมการดูดกลืนน้ำมันของอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ
• สามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้โดยผลิตไม่ยาก อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำมัน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »