งานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

งานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

0ขายโดย

งานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

 

งานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

งานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

 

งานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501000290 ยื่นคำขอวันที่ 22 มกราคม 2558

ที่มาของงานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

ปัญหาสุขภาพช่องปากได้แก่ ฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ นับเป็นปัญหาหลักทางทันตสาธารณสุขพบได้ในประเทศไทยในทุกเพศทุกวัย สาเหตุสำคัญเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกัน หากแต่เชื้อสำคัญในคราบจุลินทรีย์เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์สาเหตุของโรคขึ้นจากสภาวะที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากขึ้น ดังนั้นการควบคุมจำนวนจุลินทรีย์สาเหตุของโรคโดยใช้สารเคมี สารต้านจุลชีพ สารสกัดสมุนไพรต่างๆ จะทำให้สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดโรคได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาดมีด้วยกัน 2 สูตร ได้แก่สูตรที่ผสมฟลูออไรด์ และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน โดยได้นำประโยชน์ของมะหาดคือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในช่องปากทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดาก่อโรคในช่องปากได้ จึงได้มีการศึกษาการนำมะหาดมาผสมลงในฟลูออไรด์ และคลอเฮกซิดีน เพื่อช่วยเสริมฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคในช่องปาก และฟลูออไรด์ช่วยเสริมความแข็งแรงของฟัน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด

น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด เป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อก่อโรคในช่องปาก และช่วยเสริมความแข็งแรงของฟัน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »