งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

0ขายโดย

งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

 

งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

 

งานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

สถานะสิทธิบัตร

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0801003029 ยื่นคำขอวันที่ 13 มิถุนายน 2551

ที่มาของงานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยทั่วไปโดยทั่วไป เช่น พอลิแอนไฮไดรด์ พอลิเอไมด์ (polyamide เป็นต้น แต่เนื่องจากพลาสติกสังเคราะห์เหล่านี้มีราคาสูงและย่อยสลายยาก การเลือกใช้พอลิเมอร์ (polymer) จากธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกโดยทั่วไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งมันสำปะหลัง และหรือแป้งข้าวเจ้าผสมไคโตแซนสำหรับห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภค สามารถผลิตได้จากการใช้อัตราส่วนของแป้งแต่ละชนิด การทำให้แป้งสุก การนำมาผสมซอร์บิทอลและไคโตแซน และกรรมวิธีการทำแห้งของนำไปห่อทุเรียนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค ก่อนนำไปห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภค และหรือการจำหน่าย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้จากแป้งข้าวเจ้าและ/หรือแป้งมันสำปะหลังสำหรับห่อทุเรียนพร้อมบริโภค

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคได้ (edible packaging) สำหรับห่อทุเรียนสดพร้อมบริโภคหรือทุเรียนสดตัดแต่ง เพื่อลดปัญหาการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสูง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติสองชนิด คือ แป้งมันสำปะหลัง และ/หรือแป้งข้าวเจ้า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »