งานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

งานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

0ขายโดย

งานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

 

งานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

งานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

งานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการควบคุมการทำงานภายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า บอร์ดพัฒนาระบบสมองกลฝัวตัวสำหรับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า CEDK-8 ออกแบบมาสำหรับช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแอปพลิเคชันทางด้านสมองกลฝังตัวทำได้รวดเร็วขึ้น บอร์ด CEDK-8 เหมาะสำหรับนักพัฒนาทั้งในระดับเริ่มต้นเพื่อการเรียนรู้และสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันได้ในทันที
บอร์ด CEDK-8 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล PIC18 เป็นตัวประมวลผล แสดงผลข้อมูลผ่านจอ LCD มีวงจรสำหรับต่อควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟ 220 โวลต์ วงจรการสื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบต่างๆ สามารถพิ่มขยายวงจรได้ทั้งแบบแอนะล็อกและดิจิทัล รองรับการใช้งาน uC/OS-II รวมถีงสามารถเชื่อมต่อ RF Module เพื่อรองรับการสื่อสารแบบไร้สายทั้งโพรโทคอล ZigBee และ MiWi

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยบอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล

สามารถควบคุมอุณหภูมิของการหุง/ปรุงอาหารให้เป็นไปตามรูปแบบการควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control Profile) ที่ได้กำหนดไว้สำหรับข้าวหรืออาหารแต่ละชนิด เช่น การหุงข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวผสม การทำขนมเค้ก และการปรุงอาหารชนิดต่างๆตามที่ได้ป้อนโปรแกรมไว้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับกำลังไฟให้เหมาะสมตามปริมาณอาหารที่มีอยู่จริง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวประมวลผล

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »