งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

 

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

 

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1502001172 ยื่นคำขอวันที่ 10 เมษายน 2558

ที่มาของงานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

แพทย์ พยาบาลเป็นบุคลากรที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามต่อสุขภาพ เช่น การเตรียมยาฉีด ซึ่งมีขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมบาด โดยเฉพาะการหักหลอดยาชนิดแก้ว (ampoule) หรือการเตรียมยาเพื่อผสมในสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดำ อีกทั้งในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Cardiopulmonary resuscitation :CPR) ซึ่งต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการถูกหลอดยาบาดนิ้วมือ ทำให้เกิดบาดแผล เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกิดความเจ็บปวด ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มศักยภาพ มีผลทำให้คุณภาพการปฏิบัติงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โดยทั่วไปการหักหลอดยาชนิดแก้วจะใช้สำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อรองใต้ปลายหลอดยาก่อนหัก แม้จะมีการป้องกันแล้วยังพบอุบัติการณ์หลอดยาชนิดแก้วแตก และบาดนิ้วมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา รอดเพ็ชรภัยและคณะ,2552 พบว่า การหักหลอดยาโดยใช้สำลีหรือก๊อสรองในการหักหลอดยาฉีด พบอุบัติเหตุ ร้อยละ 5.55 แม้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลจะมีนโยบายและมาตรการเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน มีแนวปฏิบัติ การให้ความรู้ และรณรงค์ให้บุคลากรมีความตระหนักแล้วก็ตาม
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพการทำงาน ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases) จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลอดยาชนิดแก้วบาดมือ ใช้แทนสำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับหลอดยาชนิดแก้วทุกขนาด ใช้งานง่าย รวดเร็ว นิ้วมือไม่สัมผัสโดยตรงกับปลายหลอดยา ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจและปลอดภัย หลังใช้งานสามารถนำปลอกเปิดหลอดยาไปซักและอบด้วยไอน้ำร้อน สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ทำให้มั่นใจว่าปลอกเปิดหลอดยาปลอดเชื้อ และปลอดภัยในการเตรียมยาฉีด อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สำลีหรือก๊อสปลอดเชื้อ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases) ผลิตจากผ้าสักหลาดสองหน้าแบบแข็ง รีดอัดด้วยผ้ากาว ขนาด ๒.๘ x ๔.๘ ซม. ทนความร้อน ทำความสะอาดง่าย ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบด้วยไอน้ำร้อน เป็นอุปกรณ์ป้องกันหลอดยาชนิดแก้วบาดมือ ใช้แทนสำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับหลอดยาชนิดแก้วทุกขนาด ผู้ปฏิบัติงงานทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

• ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย นิ้วมือไม่สัมผัสโดยตรงกับปลายหลอดยา
• ใช้ได้กับหลอดยาทุกขนาด
• ใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว
• สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดปริมาณขยะ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง สนใจติดต่อ 086-067-6078 หนุ่ม ไลน์ chokdeeonline อีเมล์ copyri.com@gmail.com
Translate »