งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

0ขายโดย

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

 

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

 

งานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1502001172 ยื่นคำขอวันที่ 10 เมษายน 2558

ที่มาของงานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

แพทย์ พยาบาลเป็นบุคลากรที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมที่เสี่ยงต่อภาวะคุกคามต่อสุขภาพ เช่น การเตรียมยาฉีด ซึ่งมีขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมบาด โดยเฉพาะการหักหลอดยาชนิดแก้ว (ampoule) หรือการเตรียมยาเพื่อผสมในสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดำ อีกทั้งในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (Cardiopulmonary resuscitation :CPR) ซึ่งต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการถูกหลอดยาบาดนิ้วมือ ทำให้เกิดบาดแผล เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกิดความเจ็บปวด ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มศักยภาพ มีผลทำให้คุณภาพการปฏิบัติงงานลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
โดยทั่วไปการหักหลอดยาชนิดแก้วจะใช้สำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อรองใต้ปลายหลอดยาก่อนหัก แม้จะมีการป้องกันแล้วยังพบอุบัติการณ์หลอดยาชนิดแก้วแตก และบาดนิ้วมือ สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา รอดเพ็ชรภัยและคณะ,2552 พบว่า การหักหลอดยาโดยใช้สำลีหรือก๊อสรองในการหักหลอดยาฉีด พบอุบัติเหตุ ร้อยละ 5.55 แม้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลจะมีนโยบายและมาตรการเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน มีแนวปฏิบัติ การให้ความรู้ และรณรงค์ให้บุคลากรมีความตระหนักแล้วก็ตาม
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพการทำงาน ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases) จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลอดยาชนิดแก้วบาดมือ ใช้แทนสำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับหลอดยาชนิดแก้วทุกขนาด ใช้งานง่าย รวดเร็ว นิ้วมือไม่สัมผัสโดยตรงกับปลายหลอดยา ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจและปลอดภัย หลังใช้งานสามารถนำปลอกเปิดหลอดยาไปซักและอบด้วยไอน้ำร้อน สามารถทำลายจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ทำให้มั่นใจว่าปลอกเปิดหลอดยาปลอดเชื้อ และปลอดภัยในการเตรียมยาฉีด อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สำลีหรือก๊อสปลอดเชื้อ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

ปลอกเปิดหลอดยา (Ampoule Opener Cases) ผลิตจากผ้าสักหลาดสองหน้าแบบแข็ง รีดอัดด้วยผ้ากาว ขนาด ๒.๘ x ๔.๘ ซม. ทนความร้อน ทำความสะอาดง่าย ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบด้วยไอน้ำร้อน เป็นอุปกรณ์ป้องกันหลอดยาชนิดแก้วบาดมือ ใช้แทนสำลี หรือก๊อสปราศจากเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับหลอดยาชนิดแก้วทุกขนาด ผู้ปฏิบัติงงานทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยปลอกเปิดหลอดยา(Ampoule Opener Cases)

• ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัย นิ้วมือไม่สัมผัสโดยตรงกับปลายหลอดยา
• ใช้ได้กับหลอดยาทุกขนาด
• ใช้งานง่าย ทำงานได้รวดเร็ว
• สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดปริมาณขยะ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »