งานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

งานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

0ขายโดย

งานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

 

งานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

งานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

งานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1403000152 ยื่นคำขอวันที่ 30 มกราคม 2557

ที่มาของงานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

อ้อยเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ปุ๋ยหลักที่สำคัญในการปลูกอ้อย คือ ไนโตรเจน เพราะหากขาดธาตุดังกล่าวอ้อยจะมีใบสีเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ปล้องสั้น ฯลฯ เนื่องจากปริมาณไนโตรเจนที่ได้จากอินทรียวัตถุนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชและมีการเปลี่ยนรูปอยู่ตลอดเวลา และการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเพื่อทดแทนไนโตรเจนจากธรรมชาติที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสะสมในดิน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยเพราะทำให้ดินเปรี้ยวปัจจุบันได้มีการนำเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในรูปของสารแขวนลอยมาใช้ในการปลูกอ้อย แต่มีข้อเสียคือ ไม่สะดวกในการใช้งาน และเชื้อแบคทีเรียอาจถูกชะล้างได้ง่ายจากฝน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

ผลิตภัณฑ์เพิ่มธาตุไนโตรเจนนี้ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจน สารละลายอาหารเหลวและวัสดุเพาะทางการเกษตรโดยนำเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนไปยึดเกาะกับวัสดุการเกษตรเพื่อลดปัญหาการที่เชื้อแบคทีเรียถูกชะล้างไปกับฝน สามารถใช้ปุ๋ยชนิดนี้พร้อมการปลูกอ้อยโดยใส่เพียงแค่ 1 ครั้งในอัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยปุ๋ยเพิ่มธาตุไนโตรเจนสำหรับอ้อย

สามารถลดการใช้ปุ๋ยยูเรียในไร่อ้อยได้ถึง 50%
สามารถเพิ่มการแตกกอของอ้อยได้มากกว่าอ้อยที่ได้รับปุ๋ยยูเรียอย่างเดียว 2-3 เท่า

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »