งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้
งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้2งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้1

งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

0ขายโดย

งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

งานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8635 เรื่อง ผงเซรามิกดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้สด

ที่มาของงานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันมีการตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในพืชผลสดทางการเกษตรที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดจำนวนมาก ในพืชผลบางชนิด เช่น พริก ถั่วผักยาว ส้ม ฝรั่ง พบว่ามีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคเสียงต่อการรับประทานผักผลไม้ที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งการรับประทานแบบสดยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อโรคทางเดินอาหารได้ การล้างผักโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเบตอาจช่วยทำให้ผักผลไม้สะอาดขึ้น แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษที่ตกค้างบนผักผลไม้

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชและต้านแบคทีเรียบนผักและผลไม้

ผงเซรามิกดูดซับสารพิษกำจัดศัตรูพืชใช้เพื่อแช่ล้างผักและผลไม้สดเพื่อลดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างและต้านแบคทีเรียบนผิวผักและผลไม้สด โดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดแบคทีเรียปนเปื้อนบนพื้นผิวผลิตผลทางการเกษตรถึง 99% เหมาะสำหรับผักที่ต้องรับประทานสด และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษจากยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต ได้ดีกว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนต 2 เท่า นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไข่ จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »