งานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

งานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yaagnet/domains/copyri.com/public_html/wp-content/themes/rehub/woocommerce/single-product/meta.php on line 26

 

ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

ผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

งานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1103000721 ยื่นคำขอวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

โรคเต้านมอักเสบในโคนม เป็นสภาวะที่บริเวณต่อมน้ำนมเกิดการติดเชื้อจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เช่น Straphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพน้ำนมลดลง
วิธีการควบคุมและป้องกันโรคเต้านมอักเสบในโคนมที่มีประสิทธิภาพนั้น มักจะทาด้วยโลชั่นที่มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการรีดนม สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ iodophers, สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม (quaternary ammonium compounds), oxidizing compounds เป็นต้น แต่ในระยะยาวไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นสารเคมีและสามารถทำให้เกิดพิษได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับจุ่มฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ โดยใช้สารสกัดสมุนไพร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถทดแทนการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ผลิตจากสารเคมีได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์จุ่มฆ่าเชื้อเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ

ไม่ทำให้น้ำนมเปลี่ยนสีหรือกลิ่น
มีอายุความคงตัวนาน 2 ปี
มีรายงานการวิจัยทางคลินิกในสัตว์ทดลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »