งานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

  • สิทธิบัตร เลขที่ 1503001585 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ตำรับโอสถพระนารายณ์ มีในสมัยอยุธยาและมีการรวบรวมตำรับยาไว้ถึง 81 ขนาน เป็นยาที่ปรุงถวายพระนารายณ์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศ์ ประโยชน์ที่ประจักษ์ชัดคือยาไทยนั้นเป็นยาที่ปรุงจากเครื่องยาหลายๆ อย่างรวมกัน ตัวยาแต่ละอย่างในตำรับทำหน้าที่แตกต่างกันไป มีทั้งที่เป็นตัวยาหลักที่แสดงฤทธิ์ ตัวยารองหรือยาช่วย ทำหน้าที่เสริมฤทธิ์หรือลดความเป็นพิษของตัวยาหลัก แต่ละขนานมีสรรพคุณแตกต่างกันไป
ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์เป็นการพัฒนาสูตรยาทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 13 ชนิด เดิมเป็นยาน้ำใช้ทาบริเวณที่มีอาการของโรค สรรพคุณแก้เส้นผิดปกติ แก้ลมอัมพาต แก้ลมปัตคาด แก้ตะคริว แก้จับโปง แก้เมื่อยขบทั้งหลาย ตำรับโอสถพระนารายณ์มิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย หากแต่ยังสะท้อนถึงการผสมผสานตำรับยาสมุนไพรในการแพทย์แผนไทยเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวอีกด้วย

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

สูตรเนื้อบาล์มแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และสูตรเนื้อครีมสำหรับนวดคลายกล้ามเนื้อ จากตำรับโอสถพระนารายณ์ที่คำนึงถึงส่วนประกอบที่หาได้ง่ายมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงสรรพคุณการรักษาไว้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์

สูตรเนื้อบาล์มเหมาะสำหรับทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย บรรเทาอาการปวดเมื่อย และสูตรเนื้อครีมสำหรับนวดคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์

อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »