งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11339 เรื่อง ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

การนวดเป็นวิธีการบำบัดโรค ดูแลรักษาสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เพราะการนวดสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและรักษาโรค ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ และความสวยความงาม อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำสปา หรือนวดแผนไทยยังคงได้รับความนิยม และผู้ให้บริการมักสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในบริการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า สำหรับมะแขว่นนั้นเป็นพืชพื้นเมืองภาคเหนือที่แต่เดิมใช้ปรุงอาหาร ผู้วิจัยได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีส่วนประกอบคือ น้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ซึ่งมีสารประกอบกลุ่มโมโนเทอปีนส์ (monoterpenes) หลายชนิด ที่สำคัญ คือ ลิโมนีน (limonene) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สามารถระงับปวดหรือระงับการอักเสบได้ และน้ำมันรองพื้นสำหรับผสม ที่เลือกได้จากน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันข้าวโพด

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น

ผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนขององค์ประกอบที่แน่นอนเป็นมาตรฐาน และผ่านการทดสอบแล้วว่าลดระดับของอาการปวดในกลุ่มตัวอย่างได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »