งานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6689 เรื่อง ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้กระแสนิยมของอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสืบเนื่องมาจากปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ รวมไปถึงการออกกำลังกายที่น้อยลงอีกด้วย เป็นผลให้อาหารเพื่อสุขภาพเข้ามามีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

พาสต้าเป็นอาหารมื้อหลักของหลายๆ ประเทศ ทั้งตะวันตกและตะวันออกอีกทั้งยังมีอายุการเก็บได้นานถึง 2 ปี วัตถุดิบหลักในการผลิตพาสต้า คือ ข้าวสาลีและข้าวเจ้า สำหรับประเทศไทยข้าวเจ้าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ มีสำหรับบริโภคเพียงพอและส่งออกได้ ซึ่งการนำข้าวเจ้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพาสต้า จึงเป็นการลดการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศอีกด้วย

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต

พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมและกรรมวิธีการผลิต เพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสนใจกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยมะรุมเป็นไม้ยืนต้นของไทยที่รู้จักกันมาช้านาน ใบมะรุมนั้นมีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็ง ลดความดันโลหิต และเป็นสารต้านแบคทีเรีย โดยมหาวิทยาลัยการแพทย์จอห์น ฮอปกิ้นส์ สหรัฐอเมริกา รายงานว่าใบมะรุมช่วยผู้ป่วยสภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงให้กลับมาสุขภาพดีได้ และยังค้นพบอีกว่าคุณภาพโปรตีนในใบมะรุมนั้นดีกว่าหรือเทียบเท่าโปรตีนจากนมและไข่ นอกจากนี้ยังพบว่าในใบมะรุมมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายอีกด้วย

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »