งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว วิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการแช่อิ่ม ด้วยการคัดเลือกสายพันธ์มะขามป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมแปรรูปจากผลมะขามป้อมสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตมะขามป้อม ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์แช่อิ่ม

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

เทคโนโลยีการแช่อิ่ม

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมลอยแก้ว

มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีปริมาณวิตามินซี มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »