งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น วิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการกวนและการอบแห้ง ด้วยการคัดเลือกสายพันธ์มะขามป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมแปรรูปจากผลมะขามป้อมสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตมะขามป้อม ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

เทคโนโลยีการกวนและการอบแห้ง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมกวน

มีความสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีปริมาณวิตามินซี 1,800 mg/100 g ตัวอย่าง อายุการเก็บรักษาประมาณ 3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »