งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

งานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง วิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีการแช่อิ่มและการอบแห้ง ด้วยการคัดเลือกสายพันธ์มะขามป้อมที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมแปรรูปจากผลมะขามป้อมสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตมะขามป้อม ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

เทคโนโลยีการแช่อิ่มและการอบแห้ง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแช่อิ่มอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นสีธรรมชาติ รสชาติกลมกล่อม หวานน้อย และมีปริมาณวิตามินซี มีอายุการเก็บรักษา ประมาณ 3-4 เดือน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »