งานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

งานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8253

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

ขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ปัจจุบันมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสรรพคุณมากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการแก้อาเจียนจากการเมารถ เมาเรือ หรือการตั้งครรภ์ ฤทธิ์ขับลม ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือแม้กระทั่งฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าอักเสบ เป็นต้น จากสรรพคุณของขิงที่มีฤทธิ์ในการลดอาการอักเสบ ทำให้มีการนำขิงและสมุนไพรชนิดต่างๆมาใช้เป็นส่วนผสมในบาล์มหรือขี้ผึ้งในการลดปวดเป็นจำนวนมาก แต่ผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายกลไกลที่ทำให้ลดการอักเสบหรืออาการปวด และขาดการนำขิงในขนาดที่เห็นผลต่อการลดอาการอักเสบในบาล์มหรือขี้ผึ้งมาใช้ มีแต่เพียงการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของสมุนไพรก่อนนำมาใช้เท่านั้น

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

ผู้ประดิษฐ์จึงได้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด ซึ่งเป็นสูตรเนื้อบาล์มหรือขี้ผึ้งที่มีองค์ประกอบของขิงเป็นองค์ประกอบสำคัญในขนาดที่เห็นผลต่อการลดการอักเสบและสามารถทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ โดยมีการประเมินการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จะทำงานเมื่อมีการอักเสบบริเวณต่างๆในร่างกาย พบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการทาผลิตภัณฑ์ตามการประดิษฐ์นี้ สามารถลดการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซิจีเนส-2 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิด เป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับทานวดเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ(สูตรบาล์ม)

ใช้สารสกัดจากขิงในขนาดที่เห็นผลในการลดอักเสบ
มีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์รองรับ โดยทดสอบในหนูทดลอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »