งานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

งานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

งานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

 ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

“ผลิตภัณฑ์แปรรูปเงาะครบวงจร” เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฝ่ายเทคโนโลยี การเกษตร เพื่อช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำของเงาะ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเงาะเพื่อสุขภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส

“ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งในน้ำเสาวรส” เนื้อสัมผัสผิวนอกแห้ง เนื้อในนุ่ม ชุ่มด้วยน้ำหวาน สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นานโดยไม่เกิดการเน่าเสีย ด้วยเทคนิควิธีการแพร่กระจายภายใต้ระบบสุญญากาศ (Vacuum impregnation) เป็นวิธีที่สามารถช่วยเร่งให้สารละลาย เช่น น้ำตาลซึมผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อของผลไม้เร็วขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »