งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

0ขายโดย

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

 

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

งานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

สถานะสิทธิบัตร

องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เป็นอันดับต้นของโลก และจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับอุตสาหกรรมทำให้เกิดปริมาณของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เช่น เปลือกและเมล็ด เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นขยะจำนวนมหาศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดหรือมักถูกกองทิ้งไว้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจในการนำกากเมล็ดผลไม้เหลือทิ้ง โดยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาช่วยแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นแนวทางที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านั้นและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

ผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์สตาร์ชเมล็ดขนุน กระบวนการสกัดสตาร์ชจากผงเนื้อในเมล็ดขนุน โดยการสกัดแยกโปรตีนด้วยตัวทำละลายในสภาวะที่เหมาะสม จะได้สตาร์ชเมล็ดขนุนที่มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 0.90 และไขมันร้อยละ 0.50 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 90-95 ผลผลิตร้อยละ 90 สตาร์ชมีอุณหภูมิเจลาติไนซ์ที่ 85-90 oC มีค่าความหนืดสูงสุด 2100 RVU และมีปริมาณร้อยละ Resistance starch มากถึงร้อยละ 50 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นเพื่อสุขภาพได้ โดยใช้สตาร์ชเมล็ดขนุนทดแทนสตาร์ชถั่วเขียวในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นอัตราส่วนการทดแทนร้อยละ 60 ผู้ทดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 77

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผลิตภัณฑ์แป้งบริสุทธิ์เมล็ดขนุน

สตาร์ชเมล็ดขนุนมีปริมาณ Resistance starch สูงถึงร้อยละ 50 สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพได้

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »