งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ
งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ2งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ1

งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

0ขายโดย

งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

 

งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

งานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7450

ที่มาของงานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

ผ้าฝ้ายกันน้ำเป็นนวัตกรรมการยกระดับคุณสมบัติของผ้าฝ้ายให้มีคุณสมบัติกันน้ำซึ่งทำให้สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายพัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการอย่างง่ายงานและมีต้นทุนต่ำไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้อุตสาหกรรมผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปสู่การผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีคุณสมบัติพิเศษกันน้ำได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยผ้าฝ้ายกันน้ำ

ใช้วัตถุดิบและกระบวนการที่ง่าย ต้นทุนต่ำ
สามารถขยายสเกลสู่กระบวนการผลิตระดับโรงงาน

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »