งานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

งานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

0ขายโดย

งานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

 

งานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

งานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

งานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6817
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6818

ที่มาของงานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

การรินน้ำหรือของเหลวที่มีความหนืดไม่สูงออกจากภาชนะปิด เช่น ขวด กล่อง แกลลอน หรือถัง ออกทางจุกซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับขนาดภาชนะ จะเกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่าการสำลักหรือกระฉอกของของเหลว นั่นคือการที่ของเหลวไหลออกมาจากภาชนะในลักษณะที่ไม่เป็นลำต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการกระเซ็นของน้ำ ซึ่งปัญหาการสำลักนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การที่ของเหลวภายในภาชนะไหลออกสู่ภายนอก โดยที่อากาศจากภายนอกไม่สามารถไหลเข้าไปแทนที่ของเหลวนี้ได้ หรือได้แต่ไม่เพียงพอ ทำให้ภายในภาชนะเกิดภาวะสุญญากาศขึ้น ปัญหาการสำลักนี้มักจะเกิดกับภาชนะที่ใช้จุกซึ่งมีช่องรินขนาดเล็กและจะรุนแรงที่สุดเมื่อเริ่มรินในขณะที่มีของเหลวบรรจุอยู่เต็ม เนื่องจากลำน้ำไปปิดกั้นทางไหลทั้งหมดของจุก แต่จะลดลงและหมดไปได้เองเมื่อปริมาณของเหลวในภาชนะลดลงในระดับที่อากาศสามารถแทรกผ่านจุกเข้าไปแทนที่ของเหลวได้ จึงได้มีการพัฒนาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวขึ้น เพื่อช่วยลดการสำลักในระหว่างริน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

จุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลว เพื่อช่วยลดการสำลักในระหว่างรินนี้ แสดงถึงจุกขวด กล่อง แกลลอน หรือถัง ซึ่งมีสองรูปลักษณ์ โดยทั้งสองรูปลักษณ์มีลักษณะพิเศษคือสามารถนำอากาศจากภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุของเหลวได้ ผ่านทางรูเปิดต่างๆ โดยจุกดังกล่าวประกอบด้วย ตัวจุกซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกกลวงปลายเปิดทั้งด้านบนและด้านล่าง และมีส่วนปีกด้านนอกยื่นออกมาจากด้านล่างของจุกซึ่งใช้สำหรับเป็นส่วนยึดกับภาชนะบรรจุ และมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างผนังเรียบกับผนังเอียง และระหว่างผนังเรียบกับผนังกั้นแนวดิ่ง ทำให้เกิดช่องอากาศเพื่อให้อากาศไหลผ่านรูเข้าไปในภาชนะบรรจุได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน

1.ป้องกันการสำลัก กระฉอก หรือกระเด็นของของเหลวที่รินออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถกำหนดปริมาณของเหลวที่รินออกมาได้อย่างแม่นยำ
3.มีขนาดเท่ากับฝาจุกของบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไป สามารถใช้ทดแทนฝาจุกแบบเดิมได้ทันที
4.สามารถปรับขนาดของฝาจุกให้เหมาะสมกับภาชนะบรรจุของเหลวขนาดต่างๆ ได้
5.ใช้วัสดุน้อย ไม่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ขึ้นรูปได้ง่ายโดยกระบวนการฉีด มีน้ำหนักเบาและราคาถูก
6.ใช้งานได้ดีกับของเหลวแทบทุกชนิด เช่น น้ำ นม น้ำผลไม้ทั้งชนิดที่มีเนื้อและไม่มีเนื้อ น้ำมะเขือเทศ น้ำอัดลม น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันเครื่อง สารเคมีต่างๆ เป็นต้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »