งานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

งานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

0ขายโดย

งานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

 

งานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

งานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

งานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

  • องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

โครงการวิจัย การทำผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนชะลอความเร็วด้วยยางธรรมชาติ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรรูปยางธรรมชาติให้มีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ยางธรรมชาติและยางรีเคลมเป็นวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนชะลอความเร็วที่มีคุณภาพดี ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี มีความยืดหยุ่น ความปลอดภัยในการใช้งานสูง ราคาไม่แพง และนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมยางที่สนใจนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่นมีส่วนประกอบคือ น้ำมันหอมระเหยจากผลมะแขว่น ซึ่งมีสารประกอบกลุ่มโมโนเทอปีนส์ (monoterpenes) หลายชนิด ที่สำคัญ คือ ลิโมนีน (limonene) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สามารถระงับปวดหรือระงับการอักเสบได้ และน้ำมันรองพื้นสำหรับผสม ที่เลือกได้จากน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันข้าวโพดผลิตภัณฑ์ยางขวางถนนจำกัดความเร็วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ยางพาราและยางรีเคลม (ยางรถยนต์รีไซเคิ้ล) เป็นวัตถุดิบ 70-80 % เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูง ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลจากการศึกษาได้สูตรยางที่เหมาะสมในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยสภาวะที่เหมาะสมในการทำให้ยางเกิดปฏิกิริยายางคงรูปคืออุณหภูมิ 150 C เวลา 10 นาที และได้ทดสอบสมบัติเชิงกล ได้แก่ Tensile strength (MPa) Ultimate elongation (%) Hardness (Shore A) และ Compression set (%) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับบล็อกยางปูพื้นและยางขวางถนนจำกัดความเร็

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยยางขวางถนนชะลอความเร็วรถยนต์

การผลิตยางขวางถนนชะลอความเร็วใช้ยางแผ่นรมควัน ยางรีเคลม แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศมากกว่า 90% และสารเคมียางประมาณ 10%

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »