งานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

งานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

0ขายโดย

งานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

งานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

งานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

งานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1603000449 เรื่อง ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน ยื่นคำขอวันที่ 7 มีนาคม 2559

ที่มาของงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

งานด้านการพิสูจน์หลักฐาน (forensic investigation) ในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการปัญหาอาชญากรรมซึ่งผู้กระทำความผิดได้พัฒนาเทคนิควิธีการก่ออาชญากรรมให้ซับซ้อนมากขึ้น จึงทำให้การหาหลักฐานเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีความยากลำบากมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิควิธีการที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้อยู่ในปัจจุบันยังเป็นการถ่ายภาพ การลอกรอยด้วยการปัดผงฝุ่นเพื่อลอกรอยนิ้วมือแฝง ซึ่งได้ผลเป็นภาพ 2 มิติที่มีข้อจำกัดในการตรวจพิสูจน์ วิธีการหล่อปูนพลาสเตอร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างภาพวัตถุพยานแบบ 3 มิติ เช่น รอยยางรถยนต์ รอยเท้า การใช้เครื่องมือของอาชญากร ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการทำให้ปูนพลาสเตอร์แข็งตัว ภาพที่ได้ไม่คมชัด โดยเฉพาะวัตถุพยานที่มีความละเอียดสูง เช่น ลายนิ้วมือ ลายฝ่าเท้า รอยรูกระสุนปืน และรอยจากการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก รวมทั้งงานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะความชำนาญสูงมาก
ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้ว เช่น การใช้ดินน้ำมันลอกลายลาย จะมีข้อด้อย คือ มีโอกาสผิดเพี้ยนสูงและเก็บรักษาลายพิมพ์ที่ได้ยาก หรือแม้กระทั่งการใช้ยางซิลิโคน ก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการขึ้นรูปที่นานและเป็นวัสดุที่มีราคาแพง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยทักษะความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานสูงอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงพัฒนา “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ” เพื่อใช้ทดแทนวิธีการลอกลายแบบเดิม

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติ(สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน)
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ เป็นวัสดุที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน วัสดุที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการใช้งานคล้ายยางกึ่งสำเร็จรูป กล่าวคือสามารถแปรรูปได้ที่อุณหภูมิต่ำคือระหว่าง 70-75 องศาเซลเซียส โดยใช้เพียงน้ำร้อน ยางจะนิ่มเมื่อร้อนและจะแข็งขึ้นเมื่อเย็นลง ทำให้ปั้นได้โดยใช้มือและลอกลายตามพื้นผิวต่างๆ ได้

1. ลอกลายได้แบบ 3 มิติ
2. ใช้ระยะเวลาสั้นเพื่อให้ได้ผลการลอกลาย (ต่ำกว่า 2 นาที)
3. ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะสูง
4. เมื่อยางคงรูปแล้ว ลายที่ลอกได้จะไม่หดตัวหรือเปลี่ยนสภาพ
5. สามารถขึ้นรูปได้ง่าย (ที่อุณหภูมิประมาณ 70-75oC)
6. มีความยืดหยุ่น
7. สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
8. ราคาถูก

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
โทร
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »