งานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

งานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

0ขายโดย

งานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

 

งานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

งานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

งานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

 

  • คำอนุสิทธิบัตร เลขที่ 9006 เรื่อง ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

ที่มาของงานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

เอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปก๊าซแต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชสามารถสร้างเอทิลีนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผลไม้ใกล้สุก ดังนั้นถ้ายับยั้งเอทิลีนได้จะสามรถชะลอการสุกของผักและผลไม้ได้ ปัจจุบันการยับยั้งการทำงานของเอทิลีนสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมที่สุด คือการใช้สารเคมีในการยับยั้งการทำงานของเอทิลีน ซึ่งสาร 1-เมทิวไซโคลโพรเพน หรือ 1-เอ็มซีพี (1-methylcyclopropene, 1-MCP) เป็นสารเคมีที่เป็นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษา การวางจำหน่ายของผลิตผลสด โดยการทำให้ก๊าซ 1-เอ็มซีพี มาอยู่ในรูปของฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี ที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรและ/หรือนาโนเมตร กระจายตัวอยู่และ/หรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ และนำผลิตผลสดมาทำการจุ่มหรือฉีดพ่นด้วยน้ำที่มีฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี กระจายและละลายอยู่ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แทนวิธีการดั้งเดิมที่ใช้วิธีการรม

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยระบบการสร้างฟองก๊าซเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด

ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กมากเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาสามารถใช้งานง่าย ใช้เวลาสั้น และใช้ได้ผลไม้หลากหลายชนิด

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »