งานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

งานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

0ขายโดย
COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง

งานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

งานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

งานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

งานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1001000646 เรื่อง “ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า” ยื่นคำขอวันที่ 22 เมษายน 2553
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1201003308 เรื่อง “ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมากสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า” ยื่นคำขอวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

ที่มาของงานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถควบคุม เปิด-ปิดการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งยังคงกินไฟฟ้าในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนบายอยู่ ซึ่งหากรวมการใช้ไฟพร้อมกันในปริมาณมากๆ ก็เกิดความสูญเสียไฟฟ้าไปโดยสูญเปล่าเป็นจำนวนมากต่อปี ระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก (Near-Zero-Watt Standby System) จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไฟในโหมดสแตนบายต่ำมาก คิดเป็นปริมาณน้อยกว่าเกือบ 10 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเดินไปกดปุ่มเปิดปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรง

 

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะใช้พลังงานต่ำมากในขณะที่ระบบอยู่ในโหมดสแตนบาย เมื่อผู้ใช้สั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะใช้พลังงานที่ส่งมาจากรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมวงจรสวิทช์ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยรีโมทคอนโทรลอาจมีการหน่วงเวลาไว้เพื่อรอให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะส่งสัญญาณคำสั่งออกไป ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะเข้าสู่โหมดการทำงานปกติ และเมื่อผู้ใช้สั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ภาคควบคุมจะตัดแหล่งจ่ายไฟและเข้าสู่โหมดสแตนบายโดยใช้พลังงานต่ำมากขณะรอรับคำสั่งเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากรีโหมดคอนโทรล

• สูญเสียพลังงานในโหมดสแตนบายต่ำกว่า 10 มิลลิวัตต์
• ใช้เทคโนโลยีการรับส่งพลังงานแบบไร้สายควบคู่กับการส่งสัญญาณควบคุมของรีโมทคอนโทรลในการควบคุมการเปิดปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า
• สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้รีโมทคอนโทรลเช่น โทรทัศน์ วิดีโอ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
• สามารถฝังหรือควบรวมเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมไม่มาก
• ราคาถูก

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัยชื่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0 2564 6900 ต่อ 2334, 2346-2350, 2356, 2382, 2399
อีเมล business@nectec.or.th
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายอนุสิทธิบัตรกาวดินน้ำมัน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
฿30,000,000
งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

งานวิจัยกล้องCCTVตรวจสอบการสวมหมวกกันน็อคแบบระบุตัวตน

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

งานวิจัยเครื่องทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ขายโดย COPYRI.COM แหล่งซื้อเครื่องหมายการค้า ขายเครื่องหมายการค้า ซื้องานวิจัย ขายงานวิจัย ซื้อลิขสิทธิ์ ขายลิขสิทธิ์ ซื้อสิทธิบัตร ขายสิทธิบัตร ราคาถูก ไม่แพง
Translate »