งานวิจัยวัตถุดิบสารสกัดจากเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

งานวิจัยวัตถุดิบสารสกัดจากเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

0ขายโดย

งานวิจัยวัตถุดิบสารสกัดจากเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

 

งานวิจัยวัตถุดิบสารสกัดจากเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

งานวิจัยวัตถุดิบสารสกัดจากเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

 

งานวิจัยวัตถุดิบสารสกัดจากเลือดจระเข้เพื่อใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

เลือดของจระเข้มีสรรพคุณบางอย่างที่ช่วยสมานแผลและรักษาโรคร้ายได้ โดยนำเลือดจระเข้มาทาแผล หรือตากให้แห้งแล้วนำมารับประทาน แต่ในยุคนั้นยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสารสำคัญในเลือดจระเข้ตัวใดที่เป็นตัวออกฤทธิ์ ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยส่วนประกอบและฤทธิ์ต่างๆ ของเลือดจระเข้มากขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะมีฟาร์มจระเข้ที่เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์อยู่จำนวนมากก็ตาม แต่ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้เพื่อใช้เสริมอาหารที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มิใช่เป็นสารสกัด แต่เป็นผงเลือดจระเข้ซึ่งมักมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
ผลงานนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเลือดจระเข้ที่เลี้ยงในประเทศไทยซึ่งเป็นของเหลือใช้จากหนังและเนื้อจระเข้เพื่อใช้เป็นเครื่องสำอางและเสริมอาหาร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้เพาะเลี้ยงฟาร์มจระเข้ในประเทศไทยได้ โดยเตรียมสารสกัดจากเลือดจระเข้ด้วยสภาวะที่เหมาะสม แล้วนำมาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมฤทธิ์ทางเครื่องสำอางและเสริมอาหาร โดยเทคโนโลยีและข้อมูลที่ได้สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหารที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานของ อย. เพื่อการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

สารสกัดจากเลือดจระเข้และตะกอนเลือดจระเข้
1) สารสกัด POEC เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผิวขาวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2) สารสกัด SR เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอความแก่
3) สารสกัด CBMH ที่คัดเลือกเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับสิว

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรหญ้าแฝกไล่ยุง

• มีข้อมูลที่เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีส่วนประกอบฮีโมโกลบินจระเข้ เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น เป็นยาปฏิชีวนะ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสำอาง
• เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นการเตรียมสารสำคัญโดยสกัดจากเลือดจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย เพื่อนำมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แทนการใช้ผงจากเลือดจระเข้
• เป็นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้เลือดจากการเพาะเลี้ยงของฟาร์มจระเข้ที่มีการใช้เนื้อและหนังในเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »