งานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

0ขายโดย

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

 

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

 

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

สถานะสิทธิบัตร

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

Mycotoxins เป็นสารพิษที่มักพบปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกในเขตร้อนชื้น ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บรักษาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีความชื้น และอุณหภูมิสูงทำให้เชื้อราบางชนิดที่ผลิตสารพิษ mycotoxins เจริญเติบโตได้ดี อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษมากที่สุดที่พบปนเปื้อนในอาหาร อะฟลาทอกซินที่สำคัญมี 4 ชนิดคือ B1 B2 G1 และ G2 (AFB1 AFB2 AFG1 และ AFG2) อาหาร และผลิตผลทางการเกษตรที่มักตรวจพบอะฟลาทอกซินได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ธัญพืช ถั่วและเครื่องเทศต่างๆ การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในสินค้าเกษตร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งการสูญเสียผลผลิตที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและการค้า ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงมีการกำหนดปริมาณสูงสุดของอะฟลาทอกซินที่อนุญาตให้ปนเปื้อนในอาหาร และสินค้า (maximum allowable level) อยู่ในระดับส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ขึ้นอยู่กับชนิด และวัตถุประสงค์การนำสินค้านั้นๆ ไปใช้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติถ่ายทอดความถูกต้องของผลการวัดที่สถาปนาได้สู่ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีทั่วประเทศผ่านวัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรอง และการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญ เพื่อสร้างระบบมาตรวิทยาเคมีของชาติที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการวัดทางเคมีที่มีคุณภาพเพื่อลดการสอบย้อนกลับไปยังต่างประเทศและพัฒนามาตรฐานการวัดทางเคมีให้เท่าเทียมในระดับนานาชาติ

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยวัสดุอ้างอิงรับรองอะฟลาทอกซินในเนยถั่ว

– ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ปลอดภัย
– ลดการนำเข้าวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการวัดอะฟลาทอกซินจากต่างประเทศ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »