งานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

งานวิจัยวัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

0ขายโดย

งานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

 

งานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

งานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

 

งานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

อุตสาหกรรมแก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง (High- intensive energy industry) เพราะต้องใช้พลังงานในการหลอมแก้วและทำอุณหภูมิขึ้นไปถึง 1,600 องศาเซลเซียส ดังนั้น การวัดและควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องในสายการผลิตจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่บ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว ในกรณีตัวอย่าง เตาหลอมตัวหนึ่งใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกมากกว่า 10 ตัว ในการวัดและควบคุมอุณหภูมิน้ำแก้วในรางลำเลียงก่อนนำไปขึ้นรูป ปัญหาคือ เครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถนำมาสอบเทียบเต็มรูปแบบยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบได้ เนื่องจากเตาหลอมต้องทำงานตลอดเวลา และตัวอ่านค่าที่ใช้ในการสอบเทียบต้องเป็นตัวเดียวกับที่ใช้งานในห้องควบคุม วิธีสอบเทียบที่เป็นไปได้คือ การสอบเทียบแบบ On-site โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิอ้างอิง และเตาสอบเทียบแบบพกพา แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการผลิต อุณหภูมิน้ำแก้วอาจสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส ในขณะที่เตาสอบเทียบแบบพกพาที่มีในปัจจุบัน สามารถทำอุณหภูมิได้สูงสุดอยู่ที่ 1,200 องศาเซลเซียส เท่านั้น ดังนั้นวิธีที่สะดวกและประหยัดต้นทุนที่สุด คือ การทวนสอบแบบ In-situ โดยใช้น้ำแก้วหลอมเหลวในรางลำเลียงเป็นแหล่งกำเนิดอุณหภูมินั่นเอง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิได้ออกแบบวิธีการสอบเทียบแบบ In-situ สำหรับเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกขึ้น โดยใช้ Optical pyrometer ทีผ่านการสอบเทียบแล้วเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ในการทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติก ณ จุดที่ใช้งาน และที่อุณหภูมิใช้งานโดยตรง วิธีที่ออกแบบขึ้นช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทวนสอบเครื่องมือวัดดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยไม่ต้องหยุดการผลิตหรือถอดเครื่องมือออกมา นอกจากนี้ ยังสามารถนำผลการทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของโรงงานได้ในอนาคต

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยการทวนสอบหน้างานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมแก้ว

– ประหยัดเวลา และต้นทุนในการประกันคุณภาพของผู้ประกอบการ
– สามารถนำไปปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไฟเบอร์ออพติกได้ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในอนาคต

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »