งานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

งานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

0ขายโดย

งานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

งานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

งานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

งานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

  • องค์ความรู้

ที่มาของงานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา

วัสดุฉลาดที่มีคุณสมบัติในการแปลงพลังงานทางกลเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือที่รู้จักกันดีในปัจจุบันคือวัสดุเพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric materials) ซึ่งกาลังไฟฟ้าที่ได้จากเพียโซอิเล็กทริกสามารถนำไปจ่ายพลังงานให้กับ อุปกรณ์ประเภทไอซีที อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย (Wireless sensor network) และระบบการตรวจสอบหรือเฝ้าระวัง (Health monitoring systems) เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ใช้กำลังไฟฟ้าในระดับ 10 -500 ไมโครวัตต์ โดยมีเป้าหมายชัดเจนคือต้องการให้อุปกรณ์นั้นทำงานได้ไม่มีวันสิ้นสุด โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่ การพัฒนาความสามารถการเก็บเกี่ยวพลังงานสูงยิ่งขึ้นก็สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าในระดับมิลลิวัตต์หรือวัตต์ได้ต่อไปในอนาคต

สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

สูตรและกรรมวิธีการผลิตวัสดุฉลาดที่มีคุณสมบัติในการแปลงพลังงานทางกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย (Wireless sensor network) ที่ใช้กำลังไฟฟ้าในระดับ 10 -500 ไมโครวัตต์ สามารถทำงานได้ไม่มีวันสิ้นสุด

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงานไม่มีวันหมด

วัสดุฉลาดที่มีคุณสมบัติในการแปลงพลังงานทางกลเป็นพลังงานไฟฟ้าระดับไมโครวัตต์

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ ฝ่ายสถานีวิจัยและส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทร 044 217 040
อีเมล siampl@slri.or.th
Facebook www.facebook.com/copy8
twitter
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »