งานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

งานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

0ขายโดย

งานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

 

งานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

งานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

งานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

อยู่ระหว่างยื่นคำขอ

ที่มาของงานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

กราฟีน (graphene) เป็นวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น แข็งแกร่ง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่น โปร่งแสง และยังสามารถป้องกันการผ่านของก๊าซต่างๆ ได้อย่างดี จนนักวิจัยผู้ค้นพบกราฟีนได้รับรางวัลโนเบลในปี 2010 ต่อมาทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประยุกต์และสังเคราะห์กราฟีนผสมลงในหมึกนำไฟฟ้าสำหรับการพิมพ์อุปกรณ์ต่างๆ สำเร็จได้ระดับหนึ่ง หมึกที่ได้เป็นหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต สำหรับพิมพ์ลายไฟฟ้าตามต้องการลงบนกระดาษพิเศษหรือพลาสติก

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

สวิตช์แบบสัมผัสถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถและคุณสมบัติของวัสดุในยุคปัจจุบันทำให้มีการออกแบบสวิตช์แบบสัมผัสในรูปแบบที่มีความแปลกใหม่และยังสามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกลงอย่างมาก การนำหมึกนำไฟฟ้ามาใช้งานทดแทนโลหะในส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสอยู่เดิมนั้นช่วยให้มีการพัฒนาสวิตช์สัมผัสในรูปแบบที่หลากหลายการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งด้วยคุณสมบัติเด่นของหมึกนำไฟฟ้านั้นทำให้วัสดุที่ใช้งานสามารถโค้งงอได้ตามต้องการ นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนารูปแบบสวิตช์สัมผัสด้วยหมึกนำไฟฟ้านี้ขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า

• เป็นการออกแบบและประยุกต์ใช้งานสวิตช์แบบสัมผัสด้วยเทคโนโลยี หมึกนำไฟฟ้า
• มีราคาที่ถูกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »