งานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

งานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

0ขายโดย

งานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

 

งานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

งานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

 

งานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

  • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7955 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง

ที่มาของงานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

ทีมวิจัย ได้พัฒนาสารล่อที่ใช้ดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ที่ใช้ร่วมกับกับดัก multi-funnel รูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของกาแฟทำลายผลกาแฟในระยะที่เป็นสีเขียวจนกระทั่งผลสุก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตกาแฟเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์สารล่อมอดเจาะผลกาแฟนี้มีชื่อว่า “ซีเอ็มยู ซีวัน” หรือ CMU-C1 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดึงดูดมอดให้เข้ากับดัก ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้กำจัดแมลง สามารถนำมาทดแทน หรือลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงได้

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

ส่วนประกอบของชุดกับดักกับสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ ประกอบด้วย กับดักดัดแปลงจากถ้วยพลาสติก หรือขวดน้ำดื่มดัดแปลงตัดเป็นช่องรูปแบบต่างๆ ซึ่งภายในบรรจุสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ “ซีเอ็มยู ซีวัน” นำมาใช้ในการดึงดูดแมลงหลังจากนั้นแมลงจะบินเข้ากับดักตามกลิ่นสารล่อ ซีเอ็มยู ซีวัน โดยบินมาตกและตายอยู่ในของเหลวบริเวณก้นขวดหรือถ้วยกับดัก

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสารล่อมอดเจาะผลกาแฟชนิดของแข็ง

สามารถลดปริมาณแมลงโดยใช้กับดักและสารล่อ CMU-C1 เพื่อดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟ ปริมาณแมลงเข้ากับดักพบได้ตั้งแต่ 1-1,000 ตัว
ใช้งานง่าย การผลิตทำได้ด้วยตัวของเกษตรกรเอง

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »