งานวิจัยสารสกัดตรีผลา

งานวิจัยสารสกัดตรีผลา

0ขายโดย

งานวิจัยสารสกัดตรีผลา

 

งานวิจัยสารสกัดตรีผลา

งานวิจัยสารสกัดตรีผลา

 

งานวิจัยสารสกัดตรีผลา

คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 130300879 ยื่นคำขอวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ที่มาของงานวิจัยสารสกัดตรีผลา

ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่มีการใช้ในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ สมอไทย (Terminalia chebula Retz., Combretaceae) สมอพิเภก (T. belerica (Gaertn.) Roxb.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn., Euphorbiaceae) มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุ ช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง รายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่า ตรีผลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แก้ท้องผูก ต้านเซลมะเร็ง กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น
จากผลการวิจัยข้างต้น เห็นได้ว่าตำรับตรีผลามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การรับประทานสมุนไพรตรีผลาในรูปผงแห้ง เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายตามข้อบ่งใช้ จำเป็นต้องรับประทานในปริมาณมากและผู้บริโภคเกิดความยอมรับต่อผลิตภัณฑ์น้อย การประดิษฐ์ตรีผลาในรูปแบบสารสกัดที่มีปริมาณสารำสคัญสูง จึงช่วยให้ปริมาณผงยาที่ต้องรับประทานต่อวันลดลง และสามารถนำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบยาเตรียมต่างๆ ต่อไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสารสกัดตรีผลา

การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการผลิตสารสกัดของตำรับตรีผลา ซึ่งสกัดสารสำคัญออกจากสมุนไพรโดยใช้น้ำ อัลกอฮอล์หรือของเหลวที่มีส่วนผสมของน้ำและอัลกอฮอล์ ทำสารสกัดให้อยู่ในรูปผงด้วยเทคนิคการพ่นแห้งโดยใช้ความร้อน (spray dry) หรือเทคนิคการระเหยแห้งเยือกแข็ง (freeze dry) ร่วมกับการใช้สารช่วยทางเภสัชกรรม เพื่อให้ได้สารสกัดตรีผลาในรูปผงแห้งที่มีความชื้นต่ำ มีความคงตัวดีและมีปริมาณสารสำคัญสูง

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสารสกัดตรีผลา

• สารสกัดตรีผลามีความชื้นต่ำ มีความคงตัวดี อายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี และมีปริมาณสารสำคัญสูง
• สามารถนำสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »