งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

0ขายโดย

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

 

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

สถานะภาพสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9480 เรื่อง สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมมะเขือเทศผงและกรรมวิธีการผลิต

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »