งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต

0ขายโดย

 

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต

งานวิจัยสูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต

สถานะภาพสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9481 เรื่อง สูตรการผลิตกุนเชียงหมูเสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต

 ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »