งานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

งานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

0ขายโดย

งานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

 

งานวิจัยสูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

งานวิจัยสูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

 

งานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5299

ที่มาของงานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

ในกระบวนการผลิตหมูยอตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะนำสารช่วยให้เนื้อหมูยอคงรูปมาเติมลงไปในเนื้อหมูยอ เช่น ฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันแพร่หลายจัดเป็นสารประเภท อีมัลซิไฟเออร์ หรือผู้ผลิตบางรายอาจเติมสารอื่นลงไปเพื่อทำให้หมูยอเนื้อแน่น เช่น แป้งมัน หรือการทำให้กรอบ โดยการใส่ผงกรอบหรือ บอแร็กซ์ ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้หมูยอมีความแน่นและกรอบ แต่สารดังกล่าวนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย บางชนิด เช่นบอแร็กซ์ ยังเป็นอันตรายต่อร่างกาย การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นนำ ผงไหม อันมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นสารช่วยให้เนื้อหมูยอมีความคงรูป มีสัมผัสที่แน่นและกรอบในตัว มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย เนื่องจากผงไหมที่เติมลงไปนั้นจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนผสมด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

เป็นสูตรสำหรับการผลิตหลามหมูยอสูตรไหมทอง ซึ่งนำผงไหมมาผสมลงในส่วนผสม เพื่อให้หมูยอมีรสชาติที่หวานอร่อย เนื้อสัมผัสแน่นและกรอบ โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่กำหนด ซึ่งลดการใช้ฟอสเฟตลงครึ่งหนึ่งจากสูตรทั่วไป แต่ได้หมูยอที่มีรสชาติดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อแน่นและกรอบ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร

หมูยอที่มีรสชาติดีกว่าเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อแน่นและกรอบ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »