งานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

งานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

0ขายโดย

งานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

 

งานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

งานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

งานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

  • คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 120300107526 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2555

ที่มาของงานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

ปัจจุบันสูตรอาหารสำหรับปลากินพืชที่มีในท้องตลาดมีปลาป่นเป็นวัตถุดิบสำคัญ เนื่องจากปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มีราคาสูงจึงทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารลากินพืชมีราคาสูงเพิ่มขึ้น
การประดิษฐ์นี้จึงมีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอาหารปลากินพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงเดิม โดยใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น เพราะถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ทำให้มีต้นทุนอาหารในการเลี้ยงลากินพืชลดลลง สูตรอาหารที่ผลิตได้ พบว่า มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ และทำให้การเจริยเติบโตของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

เลคติน (lectin) ที่ได้จากมิวคัสของปะการังอ่อน (Sinularia erecta) และผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีแอฟฟินิตีโครมาโตกราฟฟี สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงของคนหรือเม็ดเลือดแดงสัตว์ และเซลล์ของแบคทีเรียเกาะกลุ่มได้ รวมทั้งยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคในคน และในสัตว์น้ำได้ การที่เลคตินทำให้แบคทีเรีย บางชนิดเกาะกลุ่มได้ สามารถนำไปใช้ในการจำแนกชนิดของแบคทีเรีย และประโยชน์ ด้านการยับยั้งแบคทีเรีย สามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคสำหรับสัตว์น้ำ และมนุษย์ได้ในอนาคตการประดิษฐ์ “สูตรอาหารสำหรับปลากินพืช” เป็นการประดิษฐ์สูตรอาหารสำหรับปลากินพืชซึ่งใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น โดยเป็นสูตรอาหารที่ใช้ถั่วลิสงทดแทนปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากถั่วลิสงหาซื้อได้ง่าย และ ราคาถูกกว่าปลาป่นมาก ทำให้มีต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลากินพืชลดลง สูตรอาหารที่ผลิตได้มีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้การเจริญของปลากินพืชไม่แตกต่างกัน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสูตรอาหารสำหรับปลากินพืช

เป็นอาหารเลี้ยงปลากินพืชราคาถูกลงจากสูตรอาหารผสมปลาป่น 30 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตใกล้เคียงกับอาหารที่ใช้ปลาป่น 100 เปอร์เซ็นต์

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »