งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

0ขายโดย

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

 

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) และน้ำมัน

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1503001861 ยื่นคำขอวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ที่มาของงานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เป็นกุ้งที่เคยมีการเลี้ยงและผลผลิตสูงและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในอดีต แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีปัญหาหลายประการ จึงทำให้เกษตรกรจำนวนมากเลิกกิจการการเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปช่วงหนึ่งโดยเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) แทน อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดในกุ้งกุลาดำยังมีอยู่มากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ราคาสูงเป็นที่น่าจูงใจ ซึ่งมีเกษตรกรส่วนหนึ่งได้กลับมาเลี้ยงกุ้งกุลาดำกันบ้างแล้วทางภาคใต้ และมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เจริญเติบโตเร็ว ต้านทานโรคมากขึ้น และมีการพัฒนาการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จากบ่อเลี้ยงได้สำเร็จ ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารสำหรับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในแง่ของแร่ธาตุซึ่งยังไม่ชัดเจนและเข้าใจมากนักว่าควรจะเสริมไปมากน้อยเพียงใด ถึงแม้ว่ามีการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับกุ้งชนิดนี้มานานแล้วก็ตาม แต่ก็ได้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งเนื่องจากนักวิชาการได้หันไปมุ่งเน้นการพัฒนาสูตรอาหารสำหรับกุ้งขาวแทน การวิจัยนี้จึงทำเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำโดยพิจารณาจากการเสริมแคลเซียมในรูปของอนินทรีย์ เนื่องจากแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญสูงและเป็นองค์ประกอบหลัก (มากกว่า 60%) ของโครงสร้างเปลือกกุ้ง

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) ในอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โดยผสมแคลเซียมคาร์บอเนตในอาหาร แล้วนำมาเคลือบด้วยน้ำมันปลา น้ำมันหมึก น้ำมันตับปลา หรือน้ำมันตับหมึก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน 1% ของน้ำหนักอาหาร ให้อาหารวันละ 3-5 ครั้ง ปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวกุ้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต

อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เสริมแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) และน้ำมัน ด้วยการนำแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) แล้วนำมาเคลือบด้วยน้ำมันปลา น้ำมันหมึก น้ำมันตับปลา น้ำมันตับหมึก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน 1% ของน้ำหนักอาหาร ผึ่งลมทิ้งไว้ 1 วัน และนำไปเลี้ยงกุ้งกุลาดำอย่างน้อยวันละ 3-5 ครั้ง ปริมาณอาหารที่ให้ 5% ของน้ำหนักตัวต่อ

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »