งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

0ขายโดย

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

 

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

งานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

  • คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1103000100 ยื่นคำขอวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ที่มาของงานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

สารสีซีแซนทิน (zeaxanthin) อยู่ในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid) จัดอยู่ในสารประกอบพวกเทอปีนอยด์ (terpenoid) ซึ่งมักพบได้อย่างแพร่หลายในธรรมชาติ โดยหมวดหมู่ของแคโรทีนอยด์ (carotenoid) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับระดับการเข้าแทนที่ กลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ที่ไม่มีสมบัติการเข้าแทนที่ รู้จักกันในชื่อแคโรทีน (carotene) ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนบริสุทธิ์ไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ แคโรทีน (carotene) มักมีสีส้มที่รู้จักกันมากที่สุดคือ เบต้าแคโรทีน (beta carotene) อีกกลุ่มหนึ่งคือ แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ที่มีสีเหลืองแดง มีคุณสมบัติในการเข้าแทนที่และมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ ที่รู้จักกันส่วนใหญ่คือ แซนโทฟิลล์ (xanthophylls) สัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ (carotenoid) ได้ด้วยตนเอง จะได้รับแคโรทีนอยด์ (carotenoid) จากการกินอาหารเข้าไป

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

การเสริมซีแซนทิน (zeaxanthin) ในอาหารสำหรับเลี้ยงกุ้งทะเล โดยผสมซีแซนทิน (zeaxanthin)
ซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติ ในอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งทะเล และนำไปเลี้ยงกุ้งทะเลวันละ 3-5 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน สามารถเพิ่มความเข้มสีของกุ้งทะเลมีชีวิตและภายหลังจากการต้มสุกได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทินและน้ำมัน

สารซีแซนทิน (zeaxanthin) ที่สกัดจากพืชจึงเป็นสารสีที่มีความเป็นไปได้เพื่อเป็นการทดแทนผลิตภัณฑ์สารสีสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ซึ่งมีราคาสูงและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ต่อผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารกุ้งและผู้เลี้ยงกุ้งทะเลต่อไป

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย
ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »