งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

0ขายโดย

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

 

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

งานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

สถานะสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 4843

ที่มาของงานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

ในกระบวนการผลิตไอศกรีมตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะนำสารช่วยให้เนื้อไอศกรีมคงรูปมาเติมลงไปในเนื้อไอศกรีมหรือสารที่เรียกหรือรู้จักกันดีในนามสาร อีมัลซิไฟออร์ ซึ่งมีหลายตัว แต่ที่นิยมใช้กับส่วนผสมกับอาหารประเภทไอศกรีมนั้นคือ คาร์บอกซ์ซี่เมธิว เซลลูโลส หรือชื่อย่อว่า CMC ซึ่งเป็นสารที่ได้จากการสังเคราะห์สารประกอบ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มเจลาติน (Gelatin Stabilizer) ซึ่งจะผลิตจากสัตว์ เช่น จากหนังหมู หนังวัว กระดูกสัตว์
2. กลุ่มจากผัก (Vegetable Stabilizer) เช่น Sodium alginate, Carrageenan, Agar-Agar, CMC (Sodium Carboxy methyl cellulose)
3. กลุ่มพวกกัม (Gums) เช่น Guar, Locust bean, Tragacanth, Karaya, Oat ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้ไอศกรีมมีความหนืด คงรูปไม่เหลวละลายเร็วจนเกินไป แต่สารดังกล่าวนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นนำผงไหมอันสารประกอบอินทรีย์อื่นๆที่เป็นสารช่วยให้เนื้อไอศกรีมมีความคงรูปเช่นเดียวกันและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยเนื่องจากผงไหมที่เติมลงไปแทนที่สารอีมัลซิไฟออร์ดังกล่าวจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนที่นมผงไม่มีอีกด้วย

 สรุปเทคโนโลยีของงานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

เป็นสูตรสำหรับการผลิตไอศกรีมซึ่งนำผงไหมมาผสมลงในเนื้อของส่วนผสมไอศกรีมเพื่อให้ไอศกรีมคงรูปแทนการใส่สารอีมัลซิไฟออร์อื่นๆ โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่กำหนดโดยเนื้อไอศกรีมที่ใช้ผงไหมเป็นสารให้ความคงรูปซึ่งจะทำให้ลักษณะปรากฎที่ดีกว่าและตักง่ายกว่าไอศกรีมที่ใช้ CMC (Carboxy methyl cellulose)

จุดเด่นของเทคโนโลยีงานวิจัยสูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตรดังกล่าว

เนื้อไอศกรีมที่ใช้ผงไหมเป็นสารให้ความคงรูปซึ่งจะทำให้ลักษณะปรากฎที่ดีกว่าและตักง่ายกว่าไอศกรีมที่ใช้ CMC

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

CR thailandtechshow

ข้อมูลติดต่อสอบถามงานวิจัย

ชื่อ นาย อดิเรก ล้อมวงษ์
อีเมล business_noom@hotmail.com
Facebook www.facebook.com/copy8
line Copyri.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Translate »